Rättsområden

Vi lämnar rådgivning och arbetar nästan med alla rättsliga frågor och biträder exempelvis vid förhandlingar med myndigheter, fackliga organisationer m.m. Vi företräder också klienter i tvister vid domstol föranledda av till exempel uppsägningar, brott mot anställningsavtal, konkurrensfrågor med mera. Dock orienterar vi oss för det mesta inom följande rättsområden:

- Arbetsrätt

- Arvs- och gåvorätt

- Familjerätt

- Fastighetsrätt

- Köp- och avtalsrätt

- Migrationsrätt

- Skatterätt

- Straffrätt