Om oss

Råcksta Juridiskhjälp är Sveriges moderna konsultfirma där du på både nätet och offline kan få juridisk hjälp och rådgivning. Vi vill att alla ska ha tillgång till juridisk trygghet. Det ska inte vara dyrt eller krångligt med juridik. Vi erbjuder både gratis och betald juridisk rådgivning i form av ett professionellt utarbetade råd baserade på relevant lag och rättspraxis. Råcksta Juridiskhjälp tillhandahåller tjänster både i svenska och ryska. Det definierar oss med att vi har bredda möjligheter även för att lösa tvister med utländska fysiska och juridiska personer.

Vi börjar som regel med ett första rådgivningsmötet, om vi åtar oss uppdraget så ligger vår lojalitet helt och fullt hos dig som klient. Det är ditt intresse som vi skall tillvarata under hela processen. När du anlitar oss kan du alltid räkna med ett stort engagemang för dig och ditt ärende. Vi tar ditt förtroende på stort allvar och månar om att vara tillgängliga så snart rådgivningsbehov uppstår. Vi ger samma höga service och respekterar alla våra klienter, oavsett i vilket skede du och/eller ditt företag befinner sig.

Vi har tystnadsplikt och agerar enbart utifrån ditt bästa i alla lägen med utgångspunkt från yrkesetiska regler.